Comrep SA
ro | en | de | fr

Construcţii-Montaj şi Reparaţii în Industria Petrochimică

Petrol şi gaze • Industria chimică • Energie

Certificari

Politica de calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala

S.C. COMREP S.A. a stabilit un sistem de management integrat de calitate – mediu - sănătate şi securitate ocupaţională, care acoperă toate procesele, activităţile, produsele şi serviciile noastre, în conformitate cu cerinţele standardelor de Management al Calităţii SR EN ISO 9001:2015, Mediului SR EN ISO 14001:2005 şi Sănătate şi Securitate Ocupaţională OHSAS 18001:2008

Prin preocupările şi activităţile sale curente, conducerea S.C. COMREP S.A. urmăreşte crearea unui cadru adecvat de echilibrare a interesului economic cu cel ecologic şi interesul manifestat faţă de factorul uman, considerând satisfacerea deplină a cerinţelor clienţilor, profitabilitatea, sănătatea şi securitatea ocupaţională şi protecţia mediului înconjurător, ca bază pentru o dezvoltare durabilă.

S.C. COMREP S.A. este preocupată în mod activ de îmbunătăţirea propriilor standarde în domeniul managementului calităţii, protecţiei mediului şi al sănătăţii şi securităţii ocupationale. În acest context, ne angajăm să asigurăm implementarea, dezvoltarea şi continua îmbunătăţire a eficacităţii acestui sistem, ca mijloc de păstrare a reputaţiei noastre şi a poziţiei organizaţiei pe piaţa prestatorilor de servicii similare în domeniu. De asemenea, ne angajăm să satisfacem pe deplin cerinţele legale, cerinţele specifice şi alte cerinţe ale părţilor interesate, aplicabile atât poduselor cât şi aspectelor de mediu şi sănătate şi securitate ocupaţională.

În conformitate cu politica de calitate - mediu - sănătate şi securitate ocupaţională, urmărim realizarea următoarelor obiective generale :

 • desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor prin prevenirea oricăror deficiente / neconformitati in procesul de productie;
 • asigurarea unor conditii optime de lucru in scopul indeplinirii tintei „ZERO ACCIDENTE DE MUNCA” pentru  angajatii COMREP;
 • asigurarea sănătăţii angajaţilor proprii şi ai subcontractorilor noştri, concomitent cu asigurarea integrităţii şi securităţii instalaţiilor şi a echipamentelor;
 • desfăşurarea şi dezvoltarea servicilor oferite de noi cu scopul de a nu produce daune oamenilor şi mediului înconjurător;
 • imbunatatirea continua a performanţelor de caliate, mediu şi sănătate şi securitate ocupaţională;
 • desfăşurarea activităţii în deplină conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările de calitate, de mediu si sănătate şi securitate ocupaţională aplicabile activităţilor, serviciilor şi produselor noastre;
 • adoptarea în practicile noastre curente a unui comportament preventiv faţă de poluare prin îmbunătăţirea modului de gestionare a deşeurilor generate din activităţile şi serviciile noastre, adoptând prioritar tehnicile de recuperare – reciclare - eliminare;
 • evaluarea şi ţinerea sub control, prevenirea şi eliminarea riscurilor de producere a accidentelor, a bolilor profesionale, a incidentelor şi aspectelor de mediu semnificative şi a impactului asupra mediului înconjurător;
 • îmbunătăţirea continuă a performanţelor globale ale organizaţiei, creşterea profitabilităţii afacerii şi a poziţiei organizaţiei pe piaţa concurenţială în domeniu.

Alocarea de resurse, planificarea, controlul, asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii Sistemului de Management Integrat sunt elemente ale managementului pe care conducerea S.C. COMREP S.A. înţelege să le utilizeze cu sprijinul şi participarea conştientă a întregului personal, pentru implementarea, certificarea, si imbunatatirea continua a Sistemului de Management Integrat.

Politica este periodic analizata in cadrul sedintelor de management si asigura cadrul necesar stabilirii si analizarii obiectivelor organizatiei.

Politica organizatiei este comunicata tuturor angajatilor cu scopul ca acestia sa devina constienti în a-şi asuma în mod activ obligatiile lor individuale privind aplicarea acesteia. 

 

Lista urmatoare cuprinde certificarile detinute de S.C. Comrep S.A. La cerere se pot furniza si alte certificari cum ar fi autorizarile sudorilor, calificari etc.

Management al Calităţii SR EN ISO 9001:2015

Managementul Mediului SR EN ISO 14001:2005

Managementul  Sănătatii şi Securitatii Ocupaţionale OHSAS 18001:2008

ISO EN 3834-3- Procedee de sudura

ISCIR PT CR4-2009 - REPARARE Ia:

 • recipiente metalice stabile cu V max.= 1.000.000 l, P max=320 bar, Tmin= -50 C, Tmax= +490 C

ISCIR PT CR4-2009 - REPARARE Ia:

 • Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, avand:  V max.= 1.000.000 l, P max=320 bar, Tmin= -50 C, Tmax= +490 C
 • Containere pentru gaze comprimote, lichefiote sau dizolvate sub presiune, avand:  V max.= 1.000.000 l, P max=320 bar, Tmin= -50 C, Tmax= +490 C
 • Butoaie pentru gaze comprimote, lichefiate sau dizolvote sub presiune, avand:  V max.= 1.000.000 l, P max=320 bar, Tmin= -50 C, Tmax= +490 C

ISCIR PT CR4-2009 - MONTARE, REPARARE Ia:

 • Conducte metalice pentru fluide avand: DN max. = 500 mm, Pmax. =100 bar, Tmin.= -50 C, Tmax.= +550 C, fluide grad 1 si 2

ISCIR PT CR4-2009 - MONTARE, REPARARE la:

 • Cazane de abur si cazane de apa fierbinte avand: Pmax. = 100 bar, Debit abur max.=120 To/h, Debit caloric max.= 50 Gcal/h, Tmax.= +440 C

ISCIR PT CR4-2009 - MONTARE, REPARARE la:

 • Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte avand: Pmax. < 4 bar, Tmax.= +550 C

Autorizatii ANRE

 • Autorizatia nr. 17147/17.07.2017, destinata executiei sistemelor de distributie a gazelor naturale, a sistemelor de distributie inchise ce functioneaza in regim de medie, redusa si joasa presiune, precum si a instalatiilor aferente activitatii de producere/stocare biogaz/biometan, tip EDSB;
 • Autorizatia nr. 17146/17.07.2017, destinata executiei sistemelor de transport, sistemelor de distributie a gazelor naturale, sistemelor de distributie inchise, precum si a instalatiilor de utilizare a gazelor natural ce functioneaza in regim  de presiune inalta, tip ET.

Autorizare IGSU pentru Instalare si intretinere sisteme antiincendiu

ISC Autorizare laborator grad 3

Certificat de conformitate al controlului productiei de agregate de balastiera